W piątek 08.02.2019 r. nastąpiło podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, reprezentowaną przez Pana Przemysława Sztandera a CONRADINUM, reprezentowane przez Pana Dyrektora Andrzeja Butowskiego. Przedmiotem umowy jest współpraca pomiędzy PSSE i CONRADINUM w zakresie edukacji zawodowej z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy. Celem współpracy jest podejmowanie wspólnych działań w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego, poprzez m.in. dostosowanie, oferty kształcenia CONRADINUM do potrzeb inwestorów i partnerów PSSE, zaangażowanie inwestorów i partnerów PSSE w proces kształcenia zawodowego, promowanie kształcenia zawodowego w szkołach technikalnych i branżowych I i II stopnia oraz rozwoju odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR).