W czwartek 05.04.2019 r. nastąpiło podpisanie umowy patronackiej oraz porozumienia o współpracy pomiędzy Crist S.A., reprezentowane przez Panią Karoline Parkitną a SOiO CONRADINUM reprezentowane przez Pana Dyrektora Andrzeja Butowskiego. Firma Crist. S.A. objęła swoim patronatem klasę o profilu Technik budowy jednostek pływających oraz podjęła się pomocy w realizacji praktyk i staży dla tego profilu.