W środę 08.11.2019 nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy firmą Gdańskie Młyny Sp. z o.o., którą reprezentował p. Przemysław Specjalski a CONRADINUM reprezentowane przez p. dyrektora Andrzeja Butowskiego. Firma Gdańskie Młyny zgodziła się na współpracę w obszarze realizacji praktyk oraz staży dla uczniów kierunku Technikum mechatronik, a także na pomoc uczniom w poszerzaniu ich wiedzy.