W środę 24.02.2020 nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy firmą Bibus Menos Sp. z o.o., którą reprezentowała p. Magdalena Stankiewicz - Prezes Zarządu i p. Adam Gotartowski - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych a CONRADINUM reprezentowane przez p. Dyrektora Andrzeja Butowskiego.

Firma Bibus Menos sp. z o.o zgodziła się na współpracę w obszarze realizacji praktyk oraz staży dla uczniów w zawodach: Technik mechatronik, Technik mechanik - Innowacja "Projektowanie 3D" oraz Mechatronik, a także na pomoc uczniom w poszerzaniu ich wiedzy.

Dziękujemy za przybycie do siedziby szkoły oraz liczmy na owocna współpracę.