Uruchomienie Poradni Psychologiczno - Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku umożliwi pacjentom i ich rodzinom dostęp do szybkiej i adekwatnej pomocy specjalistów. Poradnia będzie działać na zasadach Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny).

W skład zespołu nowej poradni wejdą psychologowie, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi. Zaoferują oni młodym pacjentom porady psychologiczne, psychologiczno-diagnostyczne, psychoterapię indywidualną, rodzinną i grupową  i sesje wsparcia psychospołecznego.

- Z oferty poradni będą mogły skorzystać dzieci i młodzież, które borykają się z problemami emocjonalnymi, lękami, depresją, znalazły się w sytuacji kryzysowej - mówi Michał Orłowski, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku. - Także te, które są ofiarami przemocy ze strony dorosłych lub rówieśników, doświadczyły traumatycznych wydarzeń, nie potrafią odnaleźć się w środowisku, nawiązać kontaktu z rówieśnikami, czują się samotne, wyobcowane, odizolowane, bezradne, mają problemy z opanowaniem agresji lub autoagresji, także z prawidłowym odżywianiem.

Specjaliści z poradni będą udzielać też wsparcia rodzinom i opiekunom prawnym młodych pacjentów.

Jak mówi Michał Orłowski praca poradni powinna sprawić, że do lekarzy psychiatrów kierowane będą wyłącznie osoby potrzebujące diagnozy psychiatrycznej lub terapii farmakologicznej, co znacząco wpłynie na ogólną poprawę stanu psychiatrii dziecięcej w Polsce.

 Poradnia pierwszych pacjentów przyjmie od 1 kwietnia 2021 roku, mieści się w budynku nr 17 (poziom -1, rejestracja i gabinety w pokojach nr 89 i 94) na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Tadeusza Bilikiewicza przy ul. Srebrniki 17 w Gdańsku.

Zarejestrować się można od 1 kwietnia 2021 roku dzwoniąc pod numer telefonu 570213101.

Pisząc na adres e-mail: poradnia_psychoterapeutyczna@wsp-bilikiewicz.pl

Rejestracja online dostępna jest na stronie internetowej Poradni.

(http://szpital.wsp-bilikiewicz.pl/szpital/oddzialy/poradnia-psychologiczno-psychoterapeutyczna)