Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Pana Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

Łączymy się w bólu  z Rodziną i Bliskimi,

Dyrekcja i społeczność CONRADINUM