Harmonogram Matur 2021

04.05.2021 - Język polski (9.00)

a) Sala Aula – absolwenci z klasy 4At i 4 Bt
b) Sala 109 – absolwenci z klasy 4Dt + Absolwenci z poprzednich lat
c) Sala 105 (Pokój nauczycielski)– absolwenci z klasy 4Et + Absolwenci z poprzednich lat

05.05.2021 – Matematyka (9.00)

a) Sala Aula – absolwenci z klasy 4At i 4Bt
b) Sala 332 - Absolwenci z poprzednich lat
c) Sala 109 – absolwenci z klasy 4Dt
d) Sala 105 (Pokój nauczycielski)– absolwenci z klasy 4Et + Absolwenci z poprzednich lat

06.05.2021 - Język angielski podstawowy (9.00)

a) Sala Aula – absolwenci z klasy 4At i 4Bt
b) Sala 109 – absolwenci z klasy 4Dt + Absolwenci z poprzednich lat
c) Sala 105 (Pokój nauczycielski)– absolwenci z klasy 4Et + Absolwenci z poprzednich lat

07.05.2021 - Język angielski rozszerzony (9.00)

a) Sala Aula – absolwenci z klasy 4At, 4Bt, 4Dt, 4Et + Absolwenci z poprzednich lat
b) Sala 330 (Pokój nauczycielski) – absolwenci z klasy 4At, 4Bt, 4Dt, 4Et + Absolwenci z poprzednich lat

10.05.2021 - Język polski rozszerzony (9.00)

a) Sala 330

11.05.2021 - Matematyka rozszerzona (9.00)

a) Sala Aula

11.05.2021 - WOS rozszerzony (14.00)

a) Sala 330

12.05.2021 - Biologia (9.00)

a) Sala 330

13.05.2021 - Geografia (9.00)

a) Sala 330

13.05.2021 - Język niemiecki podstawowy (14.00)

a) Sala 330

14.05.2021 - Język niemiecki rozszerzony (14.00)

a) Sala 330

17.05.2021 - Historia (9.00)

a) Sala 330

18.05.2021 - Fizyka (9.00)

a) Sala Aula