Uwaga uczniowie Conradinum!!!!!

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”, poszukuje osób chętnych w wzięcia udziału w kursach:
1. eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV

2. obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie

Chętni uczniowie na dzień przystąpienia do kursu - powinni mieć ukończony 18 rok życia.

Ponadto zgodnie z Zasadami uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pn. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” w kursach w pierwszej kolejności mogą wziąć udział ci uczniowie, którzy:

  • nie uczestniczyli w innych kursach w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” w poprzednich latach,
  • nie zostali objęci wsparciem w ramach projektów zintegrowanych realizowanych przez organy prowadzące.

Przy wyborze kursu proszę wziąć pod uwagę, aby:

  • wybrany kurs pokrywał się z kierunkiem kształcenia/zawodem, w którym kształci się dany uczeń zgłoszony na kurs,
  • uczeń wytypowany do udziału w kursie przejawiał szczególne predyspozycje w zakresie przedmiotów zawodowych, wyrażające się m.in. wysokimi wynikami z przedmiotów zawodowych,
  • uczeń wytypowany do udziału w kursie kształcił się w zawodzie odpowiadającym Branży kluczowej i wpisującym się w Inteligentną Specjalizacje Pomorza.

Jeden uczeń może uczestniczyć tylko w jednym z powyższych kursów.

Chęć uczestnictwa w kursie proszę zgłaszać do piątku 18.12.2020 do godziny 12.00 na adres mailowy  a.ciminski@conradinum.edu.gdansk.pl. W mailu proszę podać imię i nazwisko, klasę i wybrany kurs.

Zachecamy do wzięcia udziału w tych kursach. Mogą to być ostatnie propozycje darmowych kursów w tej prespektywie finansowej Uni Europejskiej.