Konkurs „POZNAJ MOJE HOBBY”

Pomorski Kurator Oświaty ogłasza Konkurs „POZNAJ MOJE HOBBY” na krótki film o uczniowskich zainteresowaniach organizowany w ramach projektu „Jesteśmy razem!” wspomagającego działania wychowawcze szkół i placówek w województwie pomorskim w roku szkolnym 2021/2022.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest m.in. popularyzacja wśród dzieci i młodzieży ciekawych propozycji spędzania wolnego czasu jako sposobu na zapobieganie zachowaniom społecznie niepożądanym oraz niwelowanie negatywnych skutków pandemii. Prace można składać do 31 stycznia 2022 r.

Zapraszam uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w Konkursie.

Szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej.

https://www.kuratorium.gda.pl/poznaj_moje/Ankieta_poznaj.php

Pomorski Kurator Oświaty
Małgorzata Bielang