KONKURS FOTOGRAFICZNY POD PATRONATEM KONSULATU GENERALNEGO RFN W GDAŃSKU

„Śladami języka niemieckiego w Gdańsku i okolicy”

REGULAMIN KONKURSU

Szkoły Okrętowe i Techniczne CONRADINUM w Gdańsku zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym:  „Śladami języka niemieckiego w Gdańsku i okolicy”

 1. Cele konkursu:
 • fotograficzna dokumentacja obecności języka niemieckiego w Gdańsku lub w mojej okolicy
 • zainteresowanie uczniów językiem niemieckim
 • motywowanie do samodzielnej pracy i rozbudzanie zainteresowań historią miasta
 1. Patronat honorowy

KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC W GDAŃSKU

 1. Uczestnicy konkursu: konkurs jest kierowany do uczniów wszystkich klas szkół zawodowych w Gdańsku
 2. Warunki konkursu:
 • Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie 3 zdjęcia w formacie minimalnym 15 cm x 21 cm; każde z nich powinno być czytelnie opisane na odwrocie.
 • Fotografia może być też w wersji elektronicznej  w formacie A4
 • Zdjęcie powinno zawierać napis bądź ślady napisu w języku niemieckim
 • Do fotografii dołączona powinna być na oddzielnej kartce (format A4) krótka historia obiektu, budynku jak i wskazana graficzna lokalizacja obiektu na planie lub mapie oraz tłumaczenie napisu niemieckiego z fotografii na język polski.
 • Zarówno fotografia jak i dodatkowa kartka powinna być na odwrocie podpisana ( imię i nazwisko autora i nazwę szkoły)
 1. Zdjęcia jak i opis należy przesyłać w kopercie z dopiskiem „Konkurs - Ślady języka niemieckiego 2022” w terminie do 28 lutego 2022r. na adres:

Szkoły Okrętowe i Techniczne Conradinum

 1. Piramowicza 1/2

80-218 Gdańsk

Wersję elektroniczną  proszę  przesyłać na adres:

e.michalek-dabkowska@conradinum.edu.gdansk.pl

e.kabat@conradinum.edu.gdansk.pl

W temacie wpisać należy: Konkurs i jego tytuł.

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi w marcu 2022r. na stronie internetowej szkoły. Laureaci zostaną zawiadomieni telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej

 

UWAGA!!!

Prace nie będą zwracane. Autorzy przesyłając prace na konkurs wyrażają automatycznie zgodę na ich publikację na stronie internetowej szkoły oraz na ewentualnej ekspozycji pokonkursowej.

Do   przesłanej pracy należy dołączyć zgodę  (zał.1)