W dniach 21-22 października 2019 r. w Białymstoku odbyła się konferencja ewaluacyjna, podsumowująca II edycję  projektu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”  „Razem dla Edukacji” współfinansowanego przez MEN w ramach konkursu  „Rodzina Polonijna”. W konferencji brały udział p. Anna Bracik, p. Iwona Żychowicz oraz p. Ana Pavilovič-Jančis, które przygotowały i zrealizowały projekt (Projekt realizowaliśmy wraz z naszymi przyjaciółmi z Gimnazjum im. Św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu).

W ramach konferencji uczestniczyły one w  wykładach i warsztatach  m. in. prof.  Jolanty Sztachelskiej  oraz  dr. Konrada Szamryka z Uniwersytetu w Białymstoku, a także odbyły wizytę studyjną w Szkole Podstawowej nr 12.

Nauczycielki odebrały z rąk Ministra Edukacji Narodowej  Dariusza Piontkowskiego oraz prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”  Dariusza Piotra Bonisławskiego certyfikat potwierdzający udział szkoły w projekcie.

Dziękujemy Podlaskiemu Oddziałowi Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, a w szczególności p. Annie Kietlińskiej oraz p. Karolinie Szymborskiej za zaproszenie na konferencję. Mamy nadzieję na dalszą współpracę i kolejne projekty realizowane z naszymi przyjaciółmi.

https://www.gov.pl/web/edukacja/razem-dla-edukacji

http://razemdlaedukacji.org.pl/index.php/wiadomosci/76-pamiec-najpierwsza-konferencja-ewaluacyjna-2-edycji-projektu-razem-dla-edukacji