W piątek 18.01 nastąpiło podpisanie umowy patronackiej oraz porozumienia o współpracy pomiędzy Dan-Poltherm Sp. z o.o. (www.dan-poltherm.pl) a CONRADINUM. Firma DAN-POLTHERM OBJĘŁA swoim PATRONATEM klasę o profilu TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI oraz podjęła się pomocy w realizacji praktyk i staży dla tego profilu, a także dla innych klas zawodu Technik mechatronik.