W związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym COVID-19 terminy rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na rok szkolny 2020/2021 zostały anulowane.

Zarządzenie nr 3/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art.25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2020/2021 przestało obowiązywać.

 Obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej przeprowadza konsultacje dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Nowe terminy przeprowadzenia rekrutacji do szkół ponadpodstawowych zostaną określone przez Ministra Edukacji Narodowej oraz dostosowane będą do zmienionego terminu tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Przepis prawny określający nowe terminy przeprowadzenia rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dostępny będzie na stronach:

www.men.gov.pl

www.kuratorium.gda.pl

 

 

 

 

 

Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku