24 października 2023r. wzięliśmy udział w  Europejskim Centrum Solidarności w wydarzeniu Jutro tworzymy teraz/Strefa Młodzi Wiedzą. Zwiedziliśmy wystawę stałą z przewodnikiem, a następnie debatowaliśmy o  kompetencjach, które pomagają budować lepszą przyszłość. Spotkanie otworzyli marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności Basil Kerski, a prelegentami byli Przemek Staroń i Zofia Kierner.

Przemek Staroń rozmawiał z nami na temat, jaka jest wizja przyszłości i jak budować lepszy świat, a Zofia Kierner stworzyła nam wspaniałą  przestrzeń na debatę o marce osobistej, o  kompetencjach przyszłości oraz o motywacji do działania. How to be future ready? Bo przecież Jutro Tworzymy Teraz!

Dziękujemy liderce projektu Wiktorii Krezymon za tak inspirujące wydarzenie! Oto nasza fotorelacja.