IV Uczniowska Konferencja Praw Człowieka 1 marca 2024r Uniwersytet Gdański Wydział Prawa i Administracji czyli działam od samorządu szkolnego do europarlamentu

Inspirujące spotkanie w ramach projektu Gdańskie Lekcje Obywatelskie z pomorskimi samorządowcami. O swoich doświadczeniach opowiadali Pani Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Pomorski Kurator Oświaty Grzegorz Kryger, poseł na sejm RP Jacek Karnowski, p.o. Prezydent Miasta Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim oraz członek Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej Bartosz Golejewski. Dowiedzieliśmy się, czy warto zaangażować się w działania samorządowe w szkole, czego można się tam nauczyć i czy jest to warunek konieczny do dalszego zaangażowania prospołecznego.

W drugiej części wzięliśmy udział w debacie z młodymi kandydatami do rad gminnych – co nas denerwuje w mieście? Co należy zmienić i jakiego Gdańska potrzebujemy? Te i wiele innych istotnych kwestii poruszyliśmy w debacie o przyszłości Trójmiasta.

W trzeciej części spotkaliśmy się z posłem na Sejm RP Jarosławem Wałęsą, który opowiedział nam o swojej pracy w Parlamencie Europejskim, o umiejętnościach przydatnych w karierze samorządowca oraz o fenomenie unii 27 krajów europejskich. Trudno nie zgodzić się z credo Jarosława Wałęsy; ”Dumny Polak i szczęśliwy Europejczyk zawsze żyją w zgodzie.” Niech ta myśl przyświeca nam na przyszłość. W konferencji wzięli udział Conradinowcy z klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych, a opiekunami były p.A.Bracik i p.A.Urbańska- Gruczka. Oto fotorelacja:

https://www.gdansk.pl/fotogaleria/Konferencja_praw_czlowieka,c,11309?fbclid=IwAR0alvKluJgtv8I_Lx0CGPgI4C_sgOi7Gx-sl7gEteXwBW0BCKA9kr0q1YE