W Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku uruchomiono numer telefonu: 797 136 216 (aktywny od 3 kwietnia br.), pod którym można uzyskać pełną informację m.in. o dostępnej ofercie wsparcia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Zadzwonić może także dziecko, nastolatek, jeśli są w sytuacji kryzysowej i pilnie potrzebują pomocy.

 

Telefon jest obsługiwany przez specjalistkę OIK, w dni powszednie, w godz. od 8.30 do 16.30, w językach: polskim, ukraińskim i rosyjskim.

Od wsparcia psychologicznego po socjalne i językowe  

Dzwoniąc pod numer: 797 136 216 (aktywny od 3 kwietnia br.), w sytuacjach nagłych, kryzysowych rodzic, opiekun, ale też nauczyciel, pedagog szkolny czy też dziecko lub nastolatek uzyskają m.in. wiadomość o ofercie wsparcia dostępnej w mieście. Mogą też zgłosić potrzebę skorzystania z pomocy np. psychologicznej, socjalnej, pedagogicznej, animacyjnej czy językowej dla ukraińskiego dziecka lub nastolatka. Specjalistka OIK podpowiada, jak i gdzie wsparcie uzyskać. W razie potrzeby wskaże konkretne rozwiązanie, skieruje do odpowiedniej pomocowej instytucji i organizacji pozarządowej w Gdańsku. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Specjalistka OIK odpowiada na potrzeby rodziców, opiekunów, szkół, przedszkoli czy też instytucji, które zasygnalizują, że konieczne jest pilne wsparcie dla ukraińskiego dziecka.  

Istotnym elementem jest też możliwość skorzystania z numeru telefonu w sytuacji, kiedy ukraińskie dzieci i młodzież doświadczają przemocy lub dyskryminacji. Takie zdarzenia wymagają bowiem uruchomienia szybkiego, skutecznego i specjalistycznego wsparcia.