Dnia 20 listopada 2018 r. odbyła się II Konferencja Samorządów Uczniowskich.

W tym roku gdańska młodzież debatowała nad problemem cyberprzemocy.

Samorząd Uczniowski CONRADINUM dziękuje p. Dyrektor IX LO Małgorzacie Solowskiej za zaproszenie i inspirację do dalszej pracy.