Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkoły p. Andrzeja Butowskiego, w SOiT Conradinum harmonogram zajęć na najbliższe 2 tygodnie jest następujący:

  • od 17 do 18 maja – nauka zdalna dla wszystkich klas (nie dotyczy klas odbywających zajęcia praktyczne stacjonarne na terenie szkoły/ zakładu pracy/ CKP),
  • od 19 do 24 maja na zajęcia stacjonarne w szkole przychodzą następujące klasy:

1A, 1Bm, 1DK, 2A, 2C, 2DG, 2KL, 2bt, 2et, 3at, 3dt

  • od 25 do 28 maja na zajęcia stacjonarne w szkole przychodzą następujące klasy:

1B, 1E, 1L, 2B, 2Bm,2E, 2M, 2at, 2ct, 2ft, 2gt, 3bt

  • Jeżeli w danym terminie klas nie jest na zajęciach stacjonarnych w szkole to mają zajęcia zdalne.
  • Powyższe terminy nie dotyczą dni, w których dana klasa odbywa zajęcia praktyczne na terenie szkoły/zakładu pracy/CKP. Dla tych klas zajęcia praktyczne odbywają się na dotychczasowych zasadach.
  • Od 31.05 wszystkie klasy przychodzą na zajęcia stacjonarne w szkole!!!!

Przypominamy, że w szkole nadal obowiązuje mundur (z wyjątkami zawartymi w statucie szkoły).