Zapraszamy uczniów klas I do pierwszego etapu szkolnego konkursu geograficzno-językowego.
Do rozwiązania będą pytania z zakresu wiedzy ogólnogeograficznej sformułowane w języku angielskim i niemieckim.
Konkurs odbędzie się 13.12. 2018 r. (czwartek) na 4 godz. lekcyjnej w sali projekcyjnej (304).

Na zwycięzców czekają nagrody!
Bliższe informacje i zapisy:
p. A. Apanowicz (311)
p. E. Kabat (322)