Zapraszamy uczniów klas pierwszych  do pierwszego etapu szkolnego konkursu geograficzno-językowego.

 Do rozwiązania będzie 60  pytań z zakresu wiedzy ogólnogeograficznej (30 pytań w jęz. angielskim i 30 pytań w jęz. niemieckim).

 Konkurs odbędzie się  29.11. 2019r. (piątek) na 5 godz. lekcyjnejSali Projekcyjnej (304) bądź w Auli.

 

Na zwycięzców czekają nagrody!

Bliższe informacje i zapisy: pani Elżbieta Kabat (sala 322) oraz pani Agnieszka Apanowicz (sala 311)