Serdecznie chcielibyśmy pogratulować firmie Gdańskie Młyny otrzymania nagrody "Pracodawca przyjazny gdańskiej szkole zawodowej". Firma ta współpracuje z Conradinum od dwóch lat czynnie wspomagając nas w praktykach, stażach dla uczniów czy udziale w Dniu Techniki Conradinum. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów.