W piątek 16.02.2024 przedstawiciele naszej szkoły  z klas: 4B, 3A i 2D pod opieką pani Anny Bracik oraz  Anny Urbańskiej-Gruczki mieli okazję wziąć udział w ramach projektu Gdańskich Lekcji Obywatelskich w spotkaniu z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego - Panią Robertą Metsolą , które odbyło się  w Europejskim Centrum Solidarności.

Po uroczystym powitaniu oraz  krótkim wprowadzeniu Pani przewodnicząca  przedstawiła nam cel i charakter swojej wizyty w Gdańsku. Jako szefowa Parlamentu  Europejskiego podzielila się  z nami swoimi doswiadczeniami  z Brukseli. Zwróciła również  uwagę na to jak odpowiedzialną rolę odgrywają  młodzi ludzie -   w przyszłości aktywni i świadomi   obywatele, samorządowcy a może europosłowie.

Dla młodzieży największą wartością spotkania była  możliwość  zadawania ciekawych pytań. Pani Roberta Metsola otwarcie opowiadała o początkach swojej politycznej drogi , odnosiła się także do aktualnej sytuacji politycznej w Unii Europejskiej czy trudności wynikających  z piastowania  tak wymagającego  urzędu ze  sprawami domowymi.

To wyjątkowe spotkanie z szefową Parlamentu Europejskiego traktujemy jako kolejna Gdańską/ Europejską Lekcję Obywatelską

Spotkanie zakończyła prezydent miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz wręczając oryginalny plakat z napisem Solidarność  jako symbol wolności i ducha zmian.

Tuż po lekcji z młodzieżą, która zakończyła się wykonaniem wspólnego zdjęcia wszystkich uczestników spotkania, Roberta Metsola spędziła pół godziny na wystawie stałej Europejskiego Centrum Solidarności oraz spotkała się z

Lechem Wałęsą,  byłym przewodniczącym Solidarności i prezydentem RP.