📌Konsultacje z zakresu higieny cyfrowej dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodziców/opiekunów;
📌Konsultacje z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych dla młodzieży w wieku 13-18 lat oraz ich rodziców/opiekunów;
📌Konsultacje w języku ukraińskim dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodziców/opiekunów.
✔Gdzie? Spotkania odbywają się w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień, ul. Wrzeszczańska 29 w Gdańsku
✔Jak się umawiać? Prosimy o kontakt telefoniczny (poniedziałek-piątek) w godz. 8-15, pod numerem: 58 320 44 04 lub 669 979 208
✔ Zapisy na konsultacje w języku ukraińskim prowadzone są w piątki w godz. 8-15.
ZAPRASZAMY!