EGZAMINY POPRAWKOWE PROMOCYJNE

WSZYSTKIE EGZAMINY rozpoczynają się o godz.8:00

    Proszę pamiętać o stroju galowym, legitymacji, przyrządach matematycznych oraz kalkulatorze prostym.

    Tablice matematyczne przygotowuje szkoła.

    HARMONOGRAM EGZAMINÓW