Uprzejmie informujemy, iż termin składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - sesja STYCZEŃ-LUTY 2020r. upływa 9 września 2019r. o godz.12.00