ÓSMOKLASISTO
Już 10 CZERWCA (piątek) od godz. 10.00 do 15 00 przyjdźcie do nas na DZIEŃ OTWARTY!
Zobaczcie na własne oczy nasze fantastyczne pracownie, poczujcie niezwykłą conradinowską atmosferę, porozmawiajcie z Conradinowcami i nauczycielami.
CZEKAMY WŁAŚNIE NA WAS!