Organizatorem cyklu „Postcovidowy Profil Dzieci i Młodzieży” jest Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień, który w ramach statutowych działań realizuje różne inicjatywy rozwijające kompetencje zdrowotne mieszkańców miasta.

- Z uwagi na obciążenia związane ze zmianą stylu życia w okresie pandemii Covid-19 pragniemy przekazać ważne informacje dotyczące skutków izolacji społecznej i przygotować dorosłych na możliwe trudności w pracy wychowawczej oraz profilaktycznej - wyjaśnia Anna Baranowska z Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień, koordynatorka cyklu.

„Postcovidowy Profil Dzieci i Młodzieży” to cztery webinaria, spotkania online, podczas, których zaproszeni goście - lekarze i specjaliści - rozmawiają o konkretnych problemach dotyczących dzieci i młodzieży w trudnym czasie koronawirusa.

Emisje odbędą się w cztery kolejne środy marca o godz. 17.00. Pierwsza 3 marca.


PROGRAM SPOTKAŃ

3 marca, godz. 17.00

Brak aktywności fizycznej = ryzyko chorób sercowo-naczyniowych
Rozmówcy: dr Marek Jankowski z GOPZiPU i dr Michał Brzeziński z GUMed

10 marca, godz. 17.00

Brak higieny cyfrowej = ryzyko uzależnienia behawioralnego
Rozmówcy: Małgorzata Kaźmierczak z GOPZiPU i dr Maciej Dębski z Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG

17 marca, godz. 17.00

Obniżony nastrój = ryzyko eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi
Rozmówcy: Radosław Nowak z GOPZiPU i Zygmunt Medowski z Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO oraz Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego

24 marca, godz. 17.00

Niski poziom alfabetyzacji zdrowotnej = korzystanie z niewiarygodnych (brak EBM) informacji na temat zdrowia, niechęć do szczepień, nieufność do środowiska medycznego i naukowego
Rozmówcy: dr Aleksandra Niedzielska z GOPZiPU i dr Piotr Popowski z GUMed


- Celem webinarów jest podniesienie poziomu wiedzy i rozwój kompetencji specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Zależy nam, aby przedstawione zostały istotne treści, przydatne w codziennej pracy wychowawczej. Nagrania będą wykorzystywane podczas szkoleń profesjonalistów oraz spotkań z rodzicami, organizowanych przez naszą instytucję - dodaje Anna Baranowska.

O prelegentach:

dr Michał Brzeziński - lekarz pediatra, adiunkt w Katedrze i Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Współautor i pierwszy koordynator programu „6-10-14 dla Zdrowia", będącego pierwszym w Polsce skoordynowanym projektem w zakresie profilaktyki i leczenia otyłości dziecięcej. Autor publikacji naukowych z zakresu pediatrii, otyłości i zdrowia publicznego. Twórca i realizator programów i polityk zdrowotnych dla samorządów terytorialnych oraz jednostek administracji państwowej. Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, członek Gdańskiej Rady Zdrowia Publicznego.

dr Marek Jankowski - doktor nauk o zdrowiu. Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Specjalista leczenia otyłości (certyfikat SCOPE). Współautor i realizator nagrodzonych programów zdrowotnych (Nagroda PZU „Program Profilaktyka” w 2005 r., Nagroda KnowHelath w 2011 r, Nagroda KnowHealth 2013 r.). Twórca wielu koncepcji wykorzystania narzędzi IT w obszarach promocji zdrowia, profilaktyki chorób i medycyny naprawczej. Autor licznych publikacji naukowych dotyczących zdrowia. Koordynator Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk w obszarze zdrowia publicznego i sportu.