Dodatkowa pomoc psychologiczna w Gdańsku

Dzieci, młodzież oraz rodzice, mogą skorzystać z konsultacji psychologicznej oraz ze wsparcia psychologicznego niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Oferta zaadresowana jest również do gdańskich nauczycieli. 

AddThis Sharing Buttons

Share to WykopShare to PinterestShare to Drukuj

A
A
Plakat Jestem - wsparcie psychologiczne

Projekt "Jestem - wsparcie psychologiczne środowiska szkolnego" realizowany jest przez Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, we współpracy z gdańskimi Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi. Dostępne są konsultacje indywidualne, sesje wsparcia psychologicznego oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców. 

Wsparcie ma na celu rozwijanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami życiowymi, powodującymi przeciążenie emocjonalne. Taka forma pomocy znajduje zastosowanie w przypadku trudności w przystosowaniu się do zmiany np. w wyniku choroby, pandemii i różnych sytuacji rodzinnych.

W trakcie świadczenia wsparcia psychologicznego nie pracuje się nad zmianą mechanizmów psychicznych, ale stwarza się przestrzeń do wyrażania, rozumienia i akceptowania uczuć dziecka, co obniża poziom stresu. Dodatkowo psycholog pomaga w określeniu własnych potrzeb oraz poszerza perspektywę dostępnych rozwiązań, przez co możliwe jest wyeliminowanie niefunkcjonalnych zachowań.

W ramach oferty prowadzone są konsultacje dla dzieci, młodzieży i rodziców, pozwalające na zakwalifikowanie do wsparcia psychologicznego.  Rodzice mają także możliwość skorzystania równolegle z konsultacji wychowawczych, które mają pomóc im w zrozumieniu trudności przeżywanych przez dziecko oraz wypracować warunki sprzyjające zmianie. Spotkania każdorazowo trwają 50 min., z częstotliwością 1-2 sesji w tygodniu.

Wsparcie dla dorosłych

Dodatkową możliwością jest Szkoła dla rodziców, czyli cykl psychoedukacyjnych warsztatów, mających na celu rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i opiekunów w celu odpowiedniego wspierania rozwoju swojego dziecka oraz czerpania satysfakcji z rodzicielstwa. Szkoła dla rodziców daje możliwość podniesienia kompetencji przez: lepsze poznanie i rozumienie dziecka oraz siebie w relacji z dzieckiem, poprawę komunikacji w rodzinie, a także naukę skutecznych, nieagresywnych metod wychowawczych. Na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie Szkoły. Jeden cykl dla rodziców obejmuje 12 spotkań po 3 godz., prowadzonych przez dwóch psychologów.

W ramach projektu "Jestem - wsparcie psychologiczne środowiska szkolnego" nauczyciele gdańskich placówek edukacyjnych mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • konsultacji indywidualnych - mających na celu rozpoznanie psychologicznych trudności dziecka i nauczyciela w relacji edukacyjnej w celu lepszego zrozumienia i poprawy funkcjonowania dziecka. Jedno spotkanie konsultacyjne trwa 50 min.
 • warsztatów tematycznych - zajęć grupowych, poświęconych wybranym zagadnieniom dotyczącym dzieci i młodzieży np. specyficznym trudnościom psychicznym i rodzinnym, funkcjonowaniu w szkole, relacji uczeń - nauczyciel. Celem warsztatów jest dostarczenie praktycznej wiedzy, zwiększenie wrażliwości na niepokojące objawy i wymiana doświadczeń.
 • superwizji - specjalistycznej pomocy dla nauczycieli, polegającej na szczegółowym przeanalizowaniu konkretnej relacji z uczniem, mającej na celu rozpoznanie i zrozumienie mechanizmów psychicznych wpływających na trudności w budowaniu relacji i warunkujących niefunkcjonalne zachowanie ucznia w procesie edukacji.

Organizatorzy mają również w planie zorganizowanie konferencji, na której specjaliści podzielą się swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami w zakresie prowadzenia programów odnoszących się do wybranych trudności uczniów w procesie edukacyjnym.

Placówki realizujące wybrane formy pomocy

Aby uzyskać szczegółowe informacje i umówić się na wizytę, należy skontaktować się telefonicznie z placówką (nie obowiązuje rejonizacja):

 1. Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, tel. 58 347 89 30
  - sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców.
 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, tel. 58 341 87 58
  - szkoła dla rodziców,
  - konsultacje i sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców,
  - konsultacje indywidualne dla nauczycieli,
  - warsztaty tematyczne dla nauczycieli,
  - superwizja dla nauczycieli.
 3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, tel. 58 301 07 21
  - konsultacje i sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców,
  - konsultacje indywidualne dla nauczycieli.
 4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4, tel. 58 520 13 49
  - konsultacje i sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców,
  - konsultacje indywidualne dla nauczycieli.
 5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5, tel. 58 348 72 82, 663 396 663
  - konsultacje i sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców.
 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6) tel. 58 301 18 15
  - konsultacje i sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców,
  - konsultacje indywidualne dla nauczycieli.
 7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7, tel. 58 341 39 50
  - konsultacje i sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców,
  - superwizja dla nauczycieli.