Uwaga !!!!

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu z kwalifikacji zawodowych w sesji egzaminacyjnej styczeń-luty 2021 (także osoby chcące poprawiać dany egzamin!!!) muszą złożyć deklarację chęci przystąpienia do egzaminu do dnia:

  • dla egzaminu z podstawy programowej z 2012 roku (egzaminy E.03, E.18, E19, M.23, M.33) do dnia 11.09.2020 w sekretariacie uczniowskim szkoły,
  • dla egzaminu z podstawy programowej z 2017 roku (egzaminy EE.02, EE.15, MG.23) do dnia 15.09.2020 w sekretariacie uczniowskim szkoły.

Złożenie deklaracji jest warunkiem koniecznym, aby móc przystąpić do tego egzaminu.