W piątek 6 marca p. Janusz Frąckiewicz przekazał na ręce Pana Dyrektora Andrzeja Butowskiego cykl wspomnień z życia klasy VD z lat 1963/1968. Pan Janusz Frąckiewicz jest Conradinowcem właśnie z klasy V D z rocznika 63/68. Jego szkolnymi kolegami są p. Ryszard Bielak (na zdjęciu) i p. Euzebiusz Szepietowski ".
Wkrótce umieścimy kilka zdjęć pokazujących ogrom pracy, którą p. J. Frąckiewicz włożył w stworzenie wspomnień.