Conradinowiec z klasy 4 DK - Henryk Wyrzykowski został finalistą Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA 2023/2024 grupa: CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Gratulujemy!
Finaliści i laureaci Olimpiady zwalniani są z części pisemnej egzaminu zawodowego oraz uzyskują prawo przyjęcia na studia na wybrane uczelnie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego opartego na punktacji wynikającej z egzaminu maturalnego. Zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad określają Senaty uczelni.
Przedstawiamy relację fotograficzną z ostatnich finałów Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA.
Zawody odbyły się w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.
Zdjęcia wykonał Pan Sławomir Jędrzejak.