Społeczność conradinowską rozpiera wielka duma z sukcesu Conradinowców  - uczniów Technikum Nr 18.
Jakuba Beredy z klasy 4Bt  (technik mechatronik) i Szymona Lewickiego z klasy 2A (technik mechatronik), którzy otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021 za najlepsze wyniki w nauce.

Gratulujemy i życzymy jeszcze wielu sukcesów w nauce i życiu osobistym.