10 kwietnia 2024r. w ramach #gdanskich lekcji obywatelskich uczniowie klasy 1A wraz z opiekunami p.Anną Bracik i p.Anną Urbańską-Gruczka wzięli udział  w warsztatach radiowo-telewizyjnych w Akademii Ateneum. Celem zajęć było kształcenie kompetencji miękkich czyli:

- kształcenie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz pracy zespołowej,

- kształcenie krytycznego myślenia i analizy treści medialnych,

- budowanie świadomości medialnej i odpowiedzialnego korzystania z  mediów,

-eksperymentowanie z różnymi formami medialnymi,

- nauka wyrażania siebie poprzez różne formy medialne.

 

Zajęcia poprowadził dr Jarosław Och  - politolog, ekspert od wizerunku politycznego, wykładowca na kierunku Dziennikarstwo w Akademii Ateneum oraz  w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Edukowaliśmy się w dziedzinie efektywnych praktyk marketingu politycznego oraz komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Wzięliśmy udział w symulacjach wywiadów radiowych, podczas których  rozmawialiśmy m.in. o frekwencji wyborczej, o rozwoju przemysłu samochodowego, o szkolnictwie zawodowym. Spróbowaliśmy swoich sił jako operatorzy kamer, dziennikarze, jako twórcy spotów reklamowych. Niesamowite, niezwykłe wartościowe 4 godziny! Akademia Ateneum – dziękujemy za zaproszenie! Zajęcia z dr Jarosławem Och – bezcenne!