Szanowni Rodzice, proszę o zwrócenie uwagi na to, kto i gdzie organizuje wypoczynek Waszego dziecka. Ministerstwo Edukacji Narodowej jest administratorem publicznej bazy danych o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic może sprawdzić, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku oraz na 14 dni w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą.

Nad zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży czuwają instytucje, do których zawsze można zwrócić się z prośbą o pomoc. Korzystajcie Państwo z wszelkich powszechnie dostępnych źródeł informacji o organizatorach wypoczynku. W razie stwierdzenia uchybień lub niesolidności organizatora, nie zwlekajcie z powiadomieniem podmiotów właściwych
do ich kontroli.

Wam Drodzy Uczniowie życzymy wspaniałego i bezpiecznego wypoczynku.

 

Pomorski Kurator Oświaty
Małgorzata Bielang

       

Poradnik Ministerstwa Edukacji Narodowej „O czym warto pamiętać przed feriami”:  

https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/05/poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_2018.pdf

Informacje dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży na stronie Kuratorium:

http://www.kuratorium.gda.pl/wypoczynek-dzieci-i-mlodziezy/ 

Uzyskiwanie informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym:

http://www.kuratorium.gda.pl/uzyskiwanie-informacji-w-rejestrze-sprawcow-przestepstw-na-tle-seksualnym/

Informacje specjalistyczne i pomoc można uzyskać:

  • w zakresie prawa oświatowego, kontroli jego przestrzegania przez organizatora:

Kuratoria Oświaty w województwie, w którym odbywa się kolonia/obóz/inna forma wypoczynku.

Kuratorium Oświaty w Gdańsku (podział na rejony wizytacyjne)

Wykaz pozostałych Kuratoriów Oświaty,

  • w zakresie wiarygodności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, którzy mogą prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie:

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych

  • w zakresie bezpieczeństwa przewozów i środków transportu:

Komenda Wojewódzka Policji, tel.:  58 321 59 00,

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku tel. 58 321 69 03,

https://pomorska.policja.gov.pl

lub  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego.

tel.: 58 524 12 80, http://www.witd.gdansk.pl

  • w zakresie bezpieczeństwa nad wodą:

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Pomorskiego
tel.: 58 301 25 36, http://www.wopr.pomorskie.pl

Numer alarmowy WOPR 601 100 100

  • w zakresie bezpieczeństwa w górach:

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe www.gopr.pl

Numer alarmowy w górach – 601 100 300

  • w zakresie bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia dzieci:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku

tel.: 58 344 73 00, telefon alarmowy całodobowy: 605 602 195

www.wsse.gda.pl

  • w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego:

Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

tel.: 58 347 78 00, www.straz.gda.pl

  • w sprawie przekraczania granic Polski:

Straż Graniczna

Telefon interwencyjny: 800 422 322 www.strazgraniczna.pl

Inne numery alarmowe:

Numer alarmowy (pogotowie, policja, straż pożarna)  –  112

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka   –   800 12 12 12

Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania   –   801 199 990

Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej za pomocą systemu teleinformatycznego prowadzi bazę wypoczynku, czyli zbiór danych o organizatorach wypoczynku i zgłoszonych przez nich formach wypoczynku dzieci i młodzieży. Tego rodzaju rozwiązanie umożliwia przede wszystkim rodzicom – zamierzającym wysłać dzieci na obóz czy kolonie – sprawdzenie wiarygodności ich organizatora. Baza jest dostępna na stronie: wypoczynek.men.gov.pl. Po otwarciu powyższej strony należy wybrać co najmniej dwa kryteria, aby uzyskać informację (np. województwo organizatora i powiat miejsca wypoczynku) https://wypoczynek.men.gov.pl/

Uwaga!

Powiadomienie w razie zaistnienia nagłej sytuacji zagrażającej życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu dzieci i młodzieży przebywających na zorganizowanych formach wypoczynku:

  • Dni powszednie od 7.30-15.30 Kuratorium Oświaty w Gdańsku tel.  58 322 29 31,
  • dni powszednie od godziny 15.30 do 07.30 dnia następnego, oraz w soboty i niedziele całodobowo telefon alarmowy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 987.