Absolwenci!!!!

Jeżeli chcecie zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (E.18, E.19, E.30, E.31, M.33 ) w sesji czerwiec/lipiec 2021, deklaracje na te egzaminy należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 21 lutego 2021 roku.