Ze względu na brak pełnej funkcjonalności platformy Teams poprzez preglądarkę www, udostępniamy instrukcje jak zalogować się do aplikacji Teams na Windows 10, która zapewnia pełną funkcjonalność.