Szanowni Maturzyści,

uprzejmie informuję, że na podstawie rozporządzenia* w 2020 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego w części ustnej, z wyjątkiem:

absolwentów, którzy w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są zobowiązani przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego,
absolwentów, którzy są zobowiązani przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Do części ustnej mogą przystąpić tylko absolwenci z ww. grup, którzy:

do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020,
do 25 maja przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (w zależności od tego, do kogo składali deklarację) informację (załącznik 28) o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów, zamieszczoną do pobrania na stronie internetowej, w zakładce Załączniki do informacji o egzaminie.

Z wyrazami szacunku

Irena Łaguna
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Gdańsku

Szanowni Absolwenci,

szczegółowe wytyczne dotyczące egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie są już dostępne na stronie OKE. Proszę się z nimi zapoznać.

Informacje o przebiegu egzaminu w Conradinum po dostosowaniu do naszych wewnętrznych procedur bezpieczeństwa zostaną przekazane wkrótce przez GPE.

Przypominamy, że na egzaminie obowiązuje conradinowski strój galowy.

Harmonogram egzaminu maturalnego 2020

Przybory na egzamin maturalny 2020

Obowiązki i prawa zdającego maturę 2020