27 września 2019 r. Rodzina Conradinowska uroczyście obchodziła Jubileusz 225-lecia Conradinum. Jubileusz ten był również okazją do spotkania Conradinowców wszystkich powojennych roczników.

Uroczyste obchody rozpoczęły się w Bazylice Mariackiej uroczystą Mszą Św. celebrowaną przez Conradinowca - biskupa Zbigniewa Zielińskiego, oraz złożeniem kwiatów na grobie fundatora szkoły Karola Fryderyka Conradiego i pierwszego katechety ks. Józefa Zator-Przytockiego.

Po mszy oficjalna część uroczystości odbyła się w audytorium Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Miejsce zostało wybrane nie przypadkowo, gdyż powojenny budowniczy Conradinum i jego pierwszy powojenny dyrektor prof. Aleksander Potyrała przez wiele lat był również wykładowcą i kierownikiem Katedry Architektury Okrętu i Mechaniki Wiązań Okrętowych, a później dziekanem Wydziału Budowy Okrętów. Podczas tej części uroczystości jubileuszowych, zgromadzeni tam Conradinowcy i zaproszeni goście mieli możliwość spotkania się ze współczesnym wcieleniem Karola Fryderyka, który opowiedział o historii szkoły i ideach przyświecających powstaniu Conradinum. W trakcie tej części uroczystości mieliśmy zaszczyt wysłuchać przemówień:

  • Andrzeja Butowskiego dyrektora SOiT Conradinum,
  • dr hab. inż. Marka Dzidy, prof. PG prorektora ds. kształcenia i dydaktyki Politechniki Gdańskiej
  • Wiesława Byczkowskiego wicemarszałka Województwa Pomorskiego,
  • Piotra Kowalczuka zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska,
  • Zbigniewa Zielińskiego Biskupa Archidiecezji Gdańskiej,
  • Iwony Tanewskiej Dyrektora Wydziału Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
  • Euzebiusza Szepietowskiego prezesa Stowarzyszenia Oświatowego Conradinum,
  • Pawła Lulewicza wiceprezesa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Korzystając z zaproszenia na naszą uroczystość pan Piotr Kowalczuk, w imieniu Pani Prezydent Aleksandry Dulkiewicz, wręczył nagrody Prezydenta Miasta Gdańska, które otrzymali: Agnieszka Apanowicz i Andrzej Włodarski. Także Pani Iwona Tanewska, w imieniu p.o. Małgorzaty Bielang Pomorskiej Kurator Oświaty, wręczyła nagrody, które otrzymali: Agnieszka Apanowicz i Arkadiusz Cimiński. Natomiast z rąk pana Pawła Lulewicza otrzymaliśmy darowiznę w wysokości 10 000 zł, która będzie przeznaczona na wyposażenie pracowni chłodnictwa i klimatyzacji.

Na koniec tej części uroczystości Pan Andrzej Butowski wręczył srebrne Znaczki Conradinowskie panom Sylwestrowi Ficowi i Tomaszowi Ficowi za ufundowanie masztu przed budynkiem szkoły. Natomiast firmom: Leroy Merlin, ul. Spacerowa 7 oraz Stal-Rem S.A. statuetki firm przyjaznych Conradinum, statuetki zostały przyznane za wkład w rozwój Conradinum.

Po tej części wszyscy wrócili do swej ukochanej szkoły, czyli Conradinum na wspólne zdjęcie Rodziny Conradinowskiej. Krótką przemową zaszczycił zebranych jeden z najstarszych Conradinowców pisarz p. Andrzej Perepeczko. Ostatnim punktem programu było uroczyste otwarcie nowoczesnych pracowni zawodowych. A później był już czas na wędrówki po ukochanej szkole, rozmowy i wspomnienia o szaleństwach młodzieńczych lat, które upłynęły w murach Conradinum.  

Zapraszamy na obszerną fotorelację z tego wydarzenia na naszej stronie internetowej.

https://gpe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arkcimi23_edu_gdansk_pl/EtV8JHz6_VJNgX59LPmDAUIBWCwjfzNee0JP6MrqFQuxcQ?e=IHtObB

 

Tekst - Pani Karolina Urbanowicz, Arkadiusz Cimiński.
Zdjęcia - uczeń Conradinum Arkadiusz Groth, archiwum szkoły.