1 DG, czyli przyszli technicy w zawodach: budowy jednostek pływających oraz urządzeń dźwigowych wraz z wychowawczynią Panią Karoliną Urbanowicz, Panią wicedyrektor Agatą Mondygrał-Piaszczyńską i Panem wicedyrektorem Arkadiuszem Cimińskim gościli dziś (17.12.2019) w swoich firmach patronackich, tzn. CRIST z Gdyni oraz CORLEONIS z Rumi. Firma CRIST patronuje grupie D, czyli przyszłym techników budowy jednostek pływających. Natomiast firma CORLEONIS patronuje grupie G, czyli przyszłym techników urządzeń dźwigowych. Obie firmy przyjęły dziś całą klasę i ugosciły ją po królewsku. Obu firmom bardzo dziękujemy za zaproszenie, królewską gościnę, podarki oraz profesjonalne informacje na temat firm oraz możliwości pracy.