Warsztaty dla rozwodzących się, bądź rozwiedzionych rodziców pozostających w konflikcie.