Rodzice dzieci uprawnionych do bezpłatnych posiłków w szkole czy przedszkolu powinni składać wnioski na rok szkolny 2018/2019 w Centrach Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Warunek: rodzina musi spełniać kryteria uprawniające do przyznania świadczenia.

Więcej informacji