psi-psse.png

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomicznadziała na rzecz rozwoju regionalnego poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości i napływu nowych inwestycji. Realizuje zadania, których celem jest stymulowania gospodarki i poprawa klimatu inwestycyjnego Polski, zgodnie z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

PSSE działa na terenie 226 gmin w województwie kujawsko-pomorskim i we wschodniej części woj. pomorskiego. Jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji, jednym z 14 podmiotów regionalnych, które odpowiedzialne są za kompleksową obsługę inwestorów zagranicznych i krajowych. Pełni rolę regionalnego centrum obsługi inwestorów i koordynatora udzielania pomocy publicznej. Służy przedsiębiorcom wsparciem na każdym etapie realizacji ich projektów, w tym pomocą o charakterze konsultacyjno-doradczym.

Poniżej przedstawiamy film promocyjny Centrum Programowani Robotów utworzonym przez PSSE na wyspie Ostrów w Gdańsku.