pspd.png

Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów jest społeczną ogólnokrajową organizacją zrzeszającą osoby i firmy związane z inwestycyjnym rynkiem urządzeń transportu bliskiego (UTB) w Polsce. Wśród nich są firmy, producenci dźwigów osobowych i towarowych, schodów i chodników ruchomych, zajmujące się ich produkcją, montażem oraz konserwacją.

Stowarzyszenie podejmuje szereg działań zmierzających do zintegrowania i wzmocnienia środowiska osób i firm związanych z budownictwem mieszkaniowym ze szczególnym uwzględnieniem sektora UTB.

Stowarzyszenie było inicjatorem seminarium pt. "Dźwigiem udźwigniesz swoja przyszłość", które odbyło się 14 czerwca 2018 w SOiO CONRADINUM.

Celem seminarium było upowszechnienie wiedzy o zawodzie "Technik urządzeń dźwigowych" wśród młodzieży gimnazjalnej. Obszerną relacje z tego wydarzenia można obejrzeć pod linkiem.