Egzamin maturalny w formule 2015

O egzaminie - pytania i odpowiedzi

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r.

Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2023 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r. – ZAŁĄCZNIKI w wersji edytowalnej

Egzamin maturalny w roku 2023 i 2024 - prezentacja o najważniejszych zmianach

Informatory

Więcej informacji na stronie: