Egzamin maturalny w formule 2022

O egzaminie - pytania i odpowiedzi

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2022 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2022 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2022 r.

Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2022 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 r. – ZAŁĄCZNIKI w wersji edytowalnej

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2021/2022

Informatory z aneksami 2022

Więcej informacji na stronie: