zawody_t_mechatronik.png

programowanie-mikrokontrolerow.jpg

Cykl kształcenia: po ukończeniu szkoły gimnazjalnej - 4 lata

                            po ukończeniu szkoły podstawowej - 5 lat

Charakterystyka zawodu:

Technik mechatronik jest zawodem interdyscyplinarnym. Jest on przypisany do obszaru kształcenia elektryczno-elektronicznego. Wiedza zdobywana przez absolwentów jest szeroka, co wiąże się z faktem, iż absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności na dużym poziomie uogólnienia z mechaniki, elektryki, elektroniki i programowania.
Do podstawowych zadań zawodowych technika mechatronika należy:
 • montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • wykonywanie rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • wykonywanie konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • eksploatowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, w tym robotów przemysłowych i sterowników PLC,
 • automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych,
 • diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych i technik komputerowych.

Absolwent, który ukończy CONRADINUM w zawodzie TECHNIK MECHATRONIK będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych
2) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
4) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
5) tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
6) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.


Ze względu na interdyscyplinarny charakter wiedzy związanej z mechatroniką, osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu technik mechatronik jest bardzo atrakcyjnym pracownikiem, poszukiwanym na rynku pracy. Absolwenci dysponują umiejętnościami posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, używaną w maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Przygotowani są również do twórczej aktywności w zakresie montażu, uruchamiania i konserwacji, a także eksploatacji i programowania maszyn i systemów wytwórczych, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi.

Egzaminy zawodowe i praktyki

Cykl nauki 4 letni (po gimanzjum)

Pod koniec I semestru klasy III odbywa się egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację ELM.03 – Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych; pod koniec I semestru klasy IV egzamin potwierdzający kwalifikację ELM.06 – Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Uczeń w trakcie nauki odbtwa 4 tygodniowe praktyki zawodowe. Ze względu na szeroki profil tego zawodu, praktyki nie muszą tylko odbywać się w firmach i przedsiębiorstwach związanych z branżą mechatroniczną. Uczeń CONRADINUM ma możliwość odbywania płatnych praktyk w firmach patronackich. 

Cyklu nauki 5 letni (po podstawówce)

Pod koniec I semestru klasy IV odbywa się egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację ELM.03 – Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych; pod koniec I semestru klasy V egzamin potwierdzający kwalifikację ELM.06 – Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
Miejsce realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa wykonujące prace z zakresu mechatroniki, zajmujące się automatyką, projektowaniem, programowaniem czy też wizualizacją procesów przemysłowych oraz podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodzie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 (280 godzin).


Zakres innowacji "Programowanie mikrokontrolerów"

Umiejętność programowania jest dziś jedną z najbardziej poszukiwanych kompetencji na rynku pracy. Będą programistą rozwijasz w sobie takie umiejętności jak:

 • analitycznego myślenia,
 • otwartość na wiedzę i chęć rozwoju,
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
 • umiejętność przyznania się do niewiedzy lub błędu,
 • komunikatywność i umiejętności interpersonalne,
 • cierpliwość,
 • kreatywność.Oprócz powyższych umiejętności programowanie robotów rozwija w tobie także umiejętności:
 • logiczno-matematyczne,
 • językowe,
 • przyrodnicze,
 • interpersonalne,

Aby być wysokiej klasy programistą mikrokontrolerów, należy zadbać o dobry fundament dla nowej porcji wiedzy, którą trzeba przyswoić. Dlatego Innowacja Programowanie mikrokontrolerów jest prowadzona w zawodzie Technik mechatronik. Zawód ten daje najszerszą podstawową wiedze na temat budowy mikrokontrolerów, urządzeń peryferyjnych jak: silniki, lampki sygnalizaycjne, wyświetlacze, czujniki zbliżeniowe, temperatury, IR itp.

W trakcie nauki w CONRADINUM w zawodzie Technik mechatronik Innowacja "Programowanie mikrkontrolerów" nauczysz się m.in.:

 • Poznanie mikrokontrolerów ATmega8, ATmega16, ATXmega32A oraz podstaw związanych z   obsługą (konfiguracją i sterowaniem) ich urządzeń peryferyjnych.
 • Wiedza potrzebna do rozpoczęcia pracy z mikrokontrolerami z rodzin AVR i nie tylko.
 • Zapoznanie się z językami programowania z mikrokontrolerami z rodziny AVR, jak i językami C.
 • Niezbędną wiedzą niezbędna do pisania programów w asemblerze i języku C na mikrokontrolery wyżej wymienionych rodzin.
 • Nabycie umiejętności obsługi oprogramowania IDE dla rodzin mikrokontrolerów AVR (tworzenie projektów, programowanie mikrokontrolerów). Umiejętność ta pozwala na rozpoczęcie pracy z własnym projektem np. w ramach projektu grupowego.
 • Nabycie umiejętności analizy kodów programów napisanych na mikrokontrolery.
 • Umiejętnosci obsługi i programowania (Python) mikrokomputerów t.j. Raspberry PI czu Orange Pi.

Znalezione obrazy dla zapytania arduinoZnalezione obrazy dla zapytania raspberry pi Znalezione obrazy dla zapytania arduino micro