Cykl kształcenia: 5 lat

Charakterystyka zawodu:

Technik mechatronik jest zawodem interdyscyplinarnym. Jest on przypisany do obszaru kształcenia elektryczno-elektronicznego. Wiedza zdobywana przez absolwentów jest szeroka, co wiąże się z faktem, iż absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności na dużym poziomie uogólnienia z mechaniki, elektryki, elektroniki i programowania.
Do podstawowych zadań zawodowych technika mechatronika należy:
 • montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • wykonywanie rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • wykonywanie konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • eksploatowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, w tym robotów przemysłowych i sterowników PLC,
 • automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych,
 • diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych i technik komputerowych.
Absolwent, który ukończy CONRADINUM w zawodzie TECHNIK MECHATRONIK będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych
2) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
4) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
5) tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
6) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.


Ze względu na interdyscyplinarny charakter wiedzy związanej z mechatroniką, osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu technik mechatronik jest bardzo atrakcyjnym pracownikiem, poszukiwanym na rynku pracy. Absolwenci dysponują umiejętnościami posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, używaną w maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Przygotowani są również do twórczej aktywności w zakresie montażu, uruchamiania i konserwacji, a także eksploatacji i programowania maszyn i systemów wytwórczych, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi.

Egzaminy zawodowe i praktyki

Cyklu nauki 5 letni

ELM.03 – Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06 – Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych


Miejsce realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa wykonujące prace z zakresu mechatroniki, zajmujące się automatyką, projektowaniem, programowaniem czy też wizualizacją procesów przemysłowych oraz podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodzie.

Uczeń CONRADINUM ma możliwość odbywania płatnych praktyk w firmach patronackich (Baukrane, Remontowa Electrical Solution).

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 (280 godzin).

W ramach zawodu współpracujemy z:

Zakres innowacji "Programowanie robotów"

Co roku zapotrzebowanie na roboty rośnie o 14% według raportu International Federation of Robotics. Głównie związane jest to e skróceniem czasu cyklu pracy, szybsze wdrażanie i uruchamianie produkcji. Stąd konieczne jest wykształcenie operatora i programistę robotów co oferuje wam CONRADINUM.

Ale od początku ;)

Robotyzacja  jest zastępowaniem pracy ludzkiej poprzez roboty. A robot  jest to mechaniczne urządzenie wykonujące automatycznie określone zadania.

Słowo robot pochodzi od słowiańskiego słowa robota, oznaczającego ciężką pracę, wysiłek. Upowszechniło się ono po wydaniu sztuki R.U.R. (Rossumovi Univerzální Roboti) której autorem jest czeski pisarz Karel Čapek. Mimo iż pierwotnie odnosiło się ono do żywych istot – sztucznie produkowanej, uproszczonej wersji człowieka przeznaczonej do ciężkiej pracy, obecnie słowo to oznacza przede wszystkim urządzenia mechaniczne. Termin robot został jednak ukuty przez pisarza Josefa, brata Karela [Wikipedia].

Termin robotyka wprowadził Isaac Asimov w swoim opowiadaniu Zabawa w berka (Runaround, 1942). Jest on też autorem trzech praw robotyki:

 1. Robot nie może skrzywdzić człowieka, ani przez zaniechanie działania dopuścić, aby człowiek doznał krzywdy.
 2. Robot musi być posłuszny rozkazom człowieka, chyba że stoją one w sprzeczności z Pierwszym Prawem.
 3. Robot musi chronić sam siebie, jeśli tylko nie stoi to w sprzeczności z Pierwszym lub Drugim Prawem.

Ze względu na dziedzinę zastosowania możemy wyróżnić:

 • roboty przemysłowe - najczęściej mają one postać mechanicznego ramienia o pewnej liczbie stopni swobody. Taki robot o wielkości człowieka jest w stanie manipulować z ogromną szybkością i precyzją przedmiotami o wadze do kilkuset kilogramów.

 • roboty w służbie prawa - rozbrajanie bomb.

 • roboty w medycynie - roboty wspomagające lekarza, które pozwalają na przeprowadzanie zabiegów mniej inwazyjnych i osiąganie znacznej precyzji. Przykładem jest system DaVinci, wykorzystywany między innymi w chirurgii ogólnej i kardiochirurgii.

 • roboty – zwiadowcy. Zastosowaniem robotów często jest eksploracja środowisk z jakichś powodów niedostępnych dla człowieka. Przykładem są roboty przeznaczone do pracy pod wodą – mające postać zdalnie sterowanych bądź w większym stopniu autonomicznych miniłodzi podwodnych wyposażonych w kamery i manipulatory.

 • roboty w transporcie. Automatycznie sterowana linia metra , samochody bezzałogowe

 • roboty w rozrywce. Najbardziej znanymi robotami rozrywkowymi są: interaktywny pluszowy Furby'ie, humanoidalny Robosapien oraz przypominający szczeniaka, wyposażony w zmysły wzroku, słuchu, dotyku i równowagi Aibo.

 • roboty w gospodarstwie domowym. Roboty takie jak Roomba (automatyczny odkurzacz) czy Scooba (automatyczny mop) z firmy Irobot, holenderski RoboJet (robot odkurzacz), Trilobite (odkurzacz) firmy Electrolux, Sensor Cruiser (odkurzacz) Siemens, czy RoboCleaner (odkurzacz) Karchera samodzielnie odkurzają czy zmywają podłogi; istnieją także modele czyszczące baseny albo rynny, roboty-kosiarki do trawników (np. firm Robomow czy Husqvarna) lub myjące okna (Windoro). Definicje robota spełniają też takie popularne urządzenia jak zmywarki czy pralki automatyczne[13], ale nie popularny „robot kuchenny”, będący raczej nieprogramowalnym mechanicznym manipulatorem.

Programowanie robotów

Umiejętność programowania jest dziś jedną z najbardziej poszukiwanych kompetencji na rynku pracy. Będą programistą rozwijasz w sobie takie umiejętności jak:

 • analitycznego myślenia,
 • otwartość na wiedzę i chęć rozwoju,
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
 • umiejętność przyznania się do niewiedzy lub błędu,
 • komunikatywność i umiejętności interpersonalne,
 • cierpliwość,
 • kreatywność.Oprócz powyższych umiejętności programowanie robotów rozwija w tobie także umiejętności:
 • logiczno-matematyczne,
 • językowe,
 • przyrodnicze,
 • interpersonalne,

Aby być wysokiej klasy programista robotów, należy zadbać o dobry fundament dla nowej porcji wiedzy, którą trzeba przyswoić. Dlatego Innowacja Programowanie robotów jest prowadzona w zawodzie Technik mechatronik. Zawód ten daje najszerszą podstawową wiedze na temat budowy, kinematyki, sterowania i programowania robotów przemysłowych ale i także robotów domowych, rolniczych, medycznych itd.

W trakcie nauki w CONRADINUM w zawodzie Technik mechatronik Innowacja "Programowanie robotów" nauczysz się m.in.:

 • Typy robotów i rodzaje sterowników stosowanych w przemyśle.
 • Bezpieczeństwo podczas pracy z robotem w trybie ręcznym.
 • Bezpieczeństwo podczas pracy z robotem w trybie automatycznym.
 • Metody komunikacji maszyn i urządzeń w przemyśle.
 • Komunikacja sterownika PLC z kontrolerem robota przemysłowego.
 • Uruchamianie cykli pracy robota z poziomu sterownika.
 • Praca zrobotyzowanego stanowiska w trybie automatycznym z wykorzystaniem symulacji linii produkcyjnej.
 • Modyfikacje programowe sterownika PLC oraz kontrolera robota przemysłowego do potrzeb procesu.
 • Bezpieczeństwo pracy z robotem - ogólne zasady
 • Bezpieczna praca w trybie ręcznym
 • Bezpieczna praca w trybie automatycznym
 • Zasady bezpieczeństwa podczas programowania
 • Obwody bezpieczeństwa systemu robota
 • Elementy składowe systemu robota
 • Typy robotów
 • Budowa mechaniczna robota
 • Budowa szafy robota
 • Obsługa konsoli
 • Podstawowe funkcje konsoli
 • Obsługa joysticka
 • Przemieszczanie robota osiami
 • Przemieszczanie robota liniowo i reorientacja
 • Opis programowania robotów przemysłowych
 • Deklaracja i zasięg danych programu
 • Tworzenie własnych procedur i funkcji
 • Typy punktów ruchu
 • Instrukcje ruchu osiami
 • Instrukcje ruchu liniowego
 • Instrukcje ruchu po łuku okręgu
 • Sterowanie wykonaniem programu
 • Modyfikacja programów
 • Testowanie wprowadzonych zmian
 • Programowa obsługa sygnałów robota
 • Układ wejść i wyjść robota
 • Podgląd wyjść wejść, zmiennych, numerycznych
 • Programowa obsługa przerwań
 • Programowa obsługa błędów