Cykl kształcenia: 5 lat

Charakterystyka zawodu:

Technik mechatronik jest zawodem interdyscyplinarnym. Jest on przypisany do obszaru kształcenia elektryczno-elektronicznego. Wiedza zdobywana przez absolwentów jest szeroka, co wiąże się z faktem, iż absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności na dużym poziomie uogólnienia z mechaniki, elektryki, elektroniki i programowania.
Do podstawowych zadań zawodowych technika mechatronika należy:
  • montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • wykonywanie rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • wykonywanie konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • eksploatowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, w tym robotów przemysłowych i sterowników PLC,
  • automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych,
  • diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych i technik komputerowych.
Absolwent, który ukończy CONRADINUM w zawodzie TECHNIK MECHATRONIK będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych
2) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
4) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
5) tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
6) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.


Ze względu na interdyscyplinarny charakter wiedzy związanej z mechatroniką, osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu technik mechatronik jest bardzo atrakcyjnym pracownikiem, poszukiwanym na rynku pracy. Absolwenci dysponują umiejętnościami posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, używaną w maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Przygotowani są również do twórczej aktywności w zakresie montażu, uruchamiania i konserwacji, a także eksploatacji i programowania maszyn i systemów wytwórczych, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi.

Egzaminy zawodowe i praktyki

Cyklu nauki 5 letni

ELM.03 – Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych 

ELM.06 – Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 


Miejsce realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa wykonujące prace z zakresu mechatroniki, zajmujące się automatyką, projektowaniem, programowaniem czy też wizualizacją procesów przemysłowych oraz podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodzie.

Uczeń CONRADINUM ma możliwość odbywania płatnych praktyk w firmach patronackich (Baukrane, Meron, Bibus Menos).

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 (280 godzin).

W ramach zawodu współpracujemy z:

baukrane.png   logotyp_meron.pnglogowiran.png bibus_menos.png