zawody_t_mechanik.png

    

Innowacja pedagogiczna "Projektowanie 3D"

projektowanie-3d.jpg

Cykl kształcenia:  5 lat

Charakterystyka zawodu technik mechanik.Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 1. wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej;
 2. wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej;
 3. wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 4. naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 5. organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
 6. nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

Zawód ten jest zawodem uniwersalnym ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej, umożliwia łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

Egzaminy zawodowe i praktyki

Cykl nauki 5 letni

MEC.03 – Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 

MEC.09 – Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodzie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk: 8 tygodni (280 godzin)

W ramach zawodu współpracujemy z:

bibus_menos.png

Zakres innowacji "Projektowanie 3D"

Drukowanie przestrzenne (ang. 3D printing) – proces wytwarzania trójwymiarowych, fizycznych obiektów na podstawie komputerowego modelu. Początkowo była to jedynie jedna z metod szybkiego prototypowania używana zarówno do budowania form jak i samych prototypów. Wraz z postępami dokładności wykonania obiektów przez drukarki 3D, stała się także metodą wykonywania gotowych obiektów.

W ubiegłym roku na całym świecie sprzedano 500 tys. drukarek 3D. Co dziesiąta z nich pochodziła od polskich producentów. Drukarka to jednak nie do końca dobre określenie. Urządzenie bardziej przypomina robota, który za pomocą różnych głowic tworzy coś z niczego. Nakłada na siebie kolejne warstwy materiału, formując je w kształty na wzór trójwymiarowego modelu komputerowego.

Co można w ten sposób wydrukować? W zasadzie wszystko. W Chinach powstał budynek mieszkalny złożony wyłącznie z wydrukowanych elementów. Firmy odzieżowe coraz śmielej korzystają z tych urządzeń przy produkcji swoich ubrań. W Ameryce pierwsi szaleńcy zaczęli już kombinować z drukiem w 3D pistoletów, a z drugiej strony lekarze drukują protezy ludzkich kończyn.

Projektowanie urządzeń w programach 2D wymaga od konstruktora bardzo dobrze rozwiniętej wyobraźni przestrzennej. Jest to o wiele trudniejsza praca w porównaniu z modelowaniem 3D. Autodesk Inventor wyposażony jest w wiele specjalistycznych narzędzi i funkcji, które przyspieszają pracę oraz minimalizują ryzyko pomyłki.

Sześć powodów, dla których warto rozpocząć przygodę z oprogramowaniem CAD 3D:

 1. Wykrywanie kolizji i błędów na etapie projektowania

Projektowanie w programie CAD 3D pomaga w wykrywaniu błędów w konstrukcji, dzięki możliwości sprawdzenia wirtualnych prototypów w środowisku 3D, jeszcze przed rozpoczęciem produkcji. Wszelkie kolizje można ujawnić za pomocą odpowiednich narzędzi lub symulować pracę projektowanego zespołu.

 1. Metoda Elementów Skończonych

Zaprojektowany model 3D możemy poddać analizie statycznej Metodą Elementów Skończonych.
Dowiemy się jakie naprężenia i odkształcenia wywołuje obciążenie, które będzie przenosił dany element podczas pracy. Taka analiza niweluje ryzyko uszkodzenia części w rzeczywistych warunkach.

 1. Generatory części

Program Autodesk Inventor posiada generatory wraz z modułami do obliczeń typowych części takich jak: połączenia śrubowe, koła zębate i pasowe, pierścienie czy łożyska.
Dzięki tej funkcjonalności typowe części maszyn są umieszczane w projekcie w bardzo szybki sposób.

 1. Modelowanie zaawansowanych kształtów.

Programy typu CAD 3D umożliwiają tworzenie prototypów z zaawansowanych i krzywoliniowych kształtów.
Projektowanie powierzchniowe i hybrydowe znajduje szerokie zastosowanie przy tworzeniu projektów użytkowych oraz automotive.

 1. Automatyczne widoki rysunkowe oraz ich aktualizacja

Opracowanie dokumentacji technicznej jest zazwyczaj kluczowym elementem w procesie projektowania.
Najczęściej na jej podstawie wykonywana jest produkcja. Automatyczne wstawianie widoków, generowanie przekrojów czy szczegółów skraca całkowity czas wykonania projektu.
Bardzo istotną sprawą jest fakt, że rysunki są automatycznie aktualizowane w przypadku dokonywania zmian w projekcie.

 1. Projektowanie parametryczne

Projektowanie parametryczne jest kolejną zaletą oprogramowania CAD 3D. Zmiany w projekcie są wprowadzane szybko i sprawnie.
Części po zmianach dopasują się do siebie, a rysunki zaktualizują.