Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej;
  2. wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej;
  3. wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
  4. naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
  5. organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
  6. nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

W ramach zajęć obsługi bezzałogowych statków powietrznych – dronów, uczniowie mogą zdobyć uprawnienia i licencje do kierowania dronem.

Operatorem drona  może zostać każdy miłośnik bezzałogowego statku latającego, osoba sprawna w obsłudze systemów komputerowych.  

 

 

Egzaminy zawodowe i praktyki

Cykl nauki 5 letni

MEC.03 – Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

MEC.09 – Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodzie.

 

Zastosowanie dronów w różnych zawodach

Bezzałogowe statki powietrzne posiadają wiele atutów, m.in. są ekonomiczne, zwinne i charakteryzują się małym rozmiarem, dzięki czemu mogą pokonywać bardzo trudne trasy, wyręczają człowieka w pracach często niebezpiecznych i trudno osiągalnych (dostępnych).

 

Drony można wykorzystać do pracy m.in. w produkcji filmowej, w fotografii, w geodezji, w ratownictwie, w rolnictwie czy też w ocenie infrastruktury. Drony używane są bardzo często przez polskie służby, m.in. Wojsko Polskie, Straż Pożarną, Policję, Straż Graniczną, Inspekcję Transportu Drogowego czy też GOPR i Straż Leśną. Pomagają też w walce ze smogiem poprzez wykonywanie zdjęć i filmów, ale również map zanieczyszczeń.