Cykl kształcenia:  - 3 lat

Charakterystyka zawodu monter kadłubów jednostek pływających.

W klasie trzeciej program obejmuje dodatkowo 1 godzinę języka angielskiego w branży okrętowej.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywanie pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie „monter kadłubów jednostek pływających” jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywanie obróbki blach i profili hutniczych,
  • prefabrywanie i montowanie kadłubów jednostek pływających,
  • wykonywanie operacji transportowych w procesie budowy jednsotek pływających,
  • przygotowanie kadłuba jednostek pływających oraz urządzeń do wodowania,
  • wykonywanie prac związanych z remontem lub modernizacją kadłuba jednostek pływających.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Rozwijane są kompetencje personalne i społeczne, jak: współpraca w zespole, otwartość na zmiany, radzenie sobie ze stresem, odpowiedzialność za podejmowane działania. Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowniach szkolnych oraz u pracodawców.

Absolwenci mogą być zatrudniani we wszystkich działach gospodarki związanych z montażem i remontem kadłubów jednostek pływających.

Egzaminy zawodowe i praktyki

Cykl nauki 3 letni 

Pod koniec II semestru klasy III odbywa się egzamin zawodowy, kwalifikacja TWO.03 – Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających.

Uczeń CONRADINUM ma możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu w firmach patronackich.